Domotica, verlichting, audio & video, verwarming en beveiliging. Alles onder één knop!

Het implementeren van uw domotica systeem


De implementatie van een domotica systeem kan het beste als een project benaderd worden. Dit project begint met het vooronderzoek waaruit een advies volgt en eventuele bouwplannen aangepast of gemaakt worden.

Net als bij ieder project wordt een implementatieplan opgesteld met daarin een planning. Tevens staat er beschreven op welke wijze het systeem geïmplementeerd zal worden, met de daarbij behorende functionaliteiten. Na uw akkoord op het implementatieplan zal er conform het plan gestart worden met de daadwerkelijke implementatie. Hierna zal een officiële overdracht plaatsvinden. Dit is ook het moment dat het systeem overgaat van de ontwikkelingsfase naar de onderhouds- en beheerfase. Vanaf dit moment kunt u volop genieten van uw domotica systeem en zijn wij stand-by in het geval van vragen of eventuele storingen.

Belangrijk bij de implementatie is dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Zeker in het geval van een implementatie in een bestaande woning of bedrijfspand is het belangrijk dat alles ook ‘tijdens de verbouwing’ gewoon blijft werken. Mede daarom is een goede planning en communicatie van groot belang. Uiteraard stellen wij deze planning samen met u op, zodat u weet wat wanneer plaatsvindt en wat u kunt verwachten.