Domotica, verlichting, audio & video, verwarming en beveiliging. Alles onder één knop!

De gehele dienstverleningsketen

Wij kunnen u van dienst zijn in de gehele dienstverleningsketen; van advies over de wijze waarop domotica voor u van toegevoegde waarde kan zijn tot het beheren (al dan niet op afstand) van de geïmplementeerde domotica toepassingen.

Over de implementatie van een domotica systeem moet niet te licht worden gedacht. Een gedegen onderzoek naar uw wensen en situatie/locatie moet duidelijk maken of er voordelen te behalen zijn met de implementatie en wat deze voordelen precies zijn. Vervolgens wordt een implementatieplan opgesteld met daarin een planning. Tevens staat er beschreven op welke wijze het systeem geïmplementeerd zal worden, met de daarbij behorende functionaliteiten. Afhankelijk van de situatie kan een implementatie van twee dezelfde systemen toch totaal verschillend zijn; een implementatie in een nieuwbouwpand kan er totaal anders uitzien dan eenzelfde implementatie in een bestaand pand.

Onze ervaring is dat na de oplevering er vaak behoefte is aan ondersteuning. Een domotica systeem is typisch een systeem dat zich net als een spijkerbroek aan u aanpast. Aan het begin zit deze nog wat strak maar na verloop van tijd gaat deze steeds beter zitten en het moment van afscheid doet altijd pijn. Zo ook met een domotica systeem. Tijdens het gebruik zult u ontdekken dat er nog meer en tevens handigere toepassingen zijn. Aan ons de taak om zo nodig extra functies toe te voegen en veranderingen door te voeren. Om dit te kunnen realiseren bieden wij de mogelijkheid van beheerovereenkomsten, zodat wij u op ieder moment terzijde kunnen staan en al uw domotica wensen kunnen verwezenlijken.